zpět

Krizový management

Pokud se Vaše společnost nebo Vy, jako fyzická osoba dostanete do finančních problémů, jsme schopni Vám z této situace pomoci.
Analyzujeme situaci, ve které se aktuálně nacházíte, a najdeme pro Vás nejefektivnější řešení.
Vzhledem k ekonomickému vývoji světového hospodářství je v současné době důležitější, než kdy jindy snižování nákladů, optimalizace provozních záležitostí podniku a v některých případech i kopletní restrukturalizace podniku jako celku.
Z tohoto důvodu Vám nabízíme následující služby:

• Ekonomická analýza podniku
• Následné zavedení opatření vedoucích ke snižování nákladů
• Zlepšení výrobních a logistických metod práce
• Využití plného pracovní potenciálu stávajících zaměstnanců
• V případě potřeby navrhneme restrukturalizaci Vaší společnosti
• V případě pravděpodobnosti, nebo nutnosti insolvenčního řízení Vám zajistíme kompletní právní a administrativní servis
• Jednání s věřiteli, zajištění splátkových kalendářů, dohod o narovnání a dalších souvisejících smluv
• Zajištění úvěrů, případně refinancování úvěrů stávajících
• V případě ukončení podnikání zajistíme komplexní likvidační servis
• V případě uspokojivého vývoje společnosti, po našich opatřeních, jsme schopni dlouhodobě zajistit provoz společnosti zkušenými managery a to jak přímo ve společnosti nebo formou externí spolupráce

Naším cílem je identifikovat příležitosti přesně pro Vaši společnost a zajistit koplexní řešení stávající situace.

zpět