zpět

Právní poradenství

Zajistíme Vám vysoce kompetentí právní servis v oblastech finančního, obchodního, pracovního a správního práva.

V oblasti finančního práva zajistíme kontrolu a navrhneme úpravy smluv pojišťovacích a o úvěrech. Zajistíme notářskou či advokátní úschovu.

V oblasti obchodního práva zajistíme kontrolu a navrhneme úpravy smluv, zajistíme poradenství v oblasti společností (zakládání, přeměny, formy, ….).

V oblasti pracovního práva zajišťujeme úpravy pracovně-právních dokumentů, úpravu a tvorbu interních směrnic, jednání s odbory.

V oblasti správního práva sepisujeme vyjádření, návrhy, odvolání apod. ke všem státním a správním orgánům a úřadům, zastupujeme na jednáních se všemi institucemi.

zpět