zpět

Účetnictví a poradenství

Účetní poradenství
Ekonomické poradenství
Daňe a přiznání

Účetní poradenství

1. Vedení účetnictví
kompletní vedení účetnictví
svoz dokladů
vedení evidence majetku
zpracování podkladů pro veškeré daňová přiznání
vyhotovení účetních výkazů a sestav
vyhotovení statistických výkazů a sestav
zpracování účetní závěrky měsíčně, kvartálně a ročně
na přání klienta mimořádná účetní uzávěrka
skladová evidence
saldokonto a platební styk
archivace dokladů

2. Daňový servis
zpracování a podání daňových přiznání
zastoupení při jednání s úřady
účetní a daňový servis zajišťující optimalizaci daňové povinnosti
odklad daňového přiznání
zajištění auditu

3. Mzdový servis
evidence zaměstnanců
mzdové listy
výpočet mezd
výplatní pásky a listiny
podklady pro odvod pojištění, daní a poplatků
příkazy k úhradě
roční zúčtování
měsíční rekapitulace
zastoupení při kontrolách pojištění
archivace dokladů

4. Služby v mimořádných situacích
rekonstrukce účetnictví
mimořádné účetní uzávěrky
kontroly účetnictví minulých období
transformace společností
konsolidované uzávěrky
digitalizace a uložení potřebných dokumentů k archivaci na příslušném rejstříku
statistické výkazy

Nestandardní služby
vedení knihy jízd, statistické výkazy, zprávy o hospodaření zahraničním spolumajitelům, atd. podle Vašich individuálních potřeb

Ekonomické poradenství

příprava výkazů a podnikatelských záměrů pro získání úvěru u banky
tvorba Cash-flow
ekonomické ukazatele společnosti
projekce hospodářského vývoje společnosti
návratnost investic
měsíční výkazy dle potřeb klienta

Daně a přiznání

Daň z příjmu právnických a fyzických osob
průběžné aktivní daňové poradenství k optimalizaci daně
zpracování daňového přiznání
možnost daňového odkladu v souvislosti se zpracováním přiznání
jednání s finančními úřady a zastupování při kontrolách správce daně
zpracování ročních přehledů pro správu sociálních zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny
digitalizace a uložení povinných dokumentů na Obchodním či jiném rejstříku

Daň z přidané hodnoty
zpracování daňového přiznání
kontrola uplatněných odpočtů, kontrola sazeb DPH na výstupu
žádosti o vrácení daně z EU
Silniční daň
zpracování daňového přiznání
avíza o platbě záloh

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
zpracování daňového přiznání
zajištění odhadu movitých a nemovitých věcí

Daň z nemovitosti a daň z převodu nemovitosti
zpracování daňového přiznání
avíza o platbě záloh

Daňové poradenství
odložíme Vaše daně z března na červen

nahoru zpět